Velkomen    Terapibassenget    Utleige    Kven nyttar Hagahaugen    Bilete    Om oss    Kontakt oss

 
   
TERAPIBASSENGET

Utstyr
Om terapibassenget
Ordensreglar

     

Terapibassenget

-Temperatur på 34 grader.
-Integrert boblebad. Ingen ekstrabetaling.
-Kapasitet på 20 personar om gongen. 
-Mål: 12,5m x 10.5m, djupn: 90 cm- 160cm. 
-Rommar 155 000 liter vatn


-Badebilletten gjeld for 1 time inkludert garderobetid.
-Badepriser : Vaksen kr. 100,- 
                     Born kr. 55,-
                     Born under 2 år: gratis
                     Kommunetilsett: kr 60,- 
                     Badekort med 10 klipp kr. 450,-. (2 klipp for vaksne, eit klipp for born.)                   
                     Bassengleige: kr. 900,- pr. time. 
                     Bassengleige med utstyr: kr. 950,- pr. time.
-Bleieborn må nytta badebleier i bassenget, desse kan kjøpast i resepsjonen og koster kr. 10,- pr. stk. 
-Det må alltid vera to personar tilstades i bassenget. Born under sju år kun i fylgje med to personar over sju år. Born mellom sju og tretten år kun i fylgje med vaksen. 
                                                                   

 
        Rediger