Velkomen    Terapibassenget    Utleige    Kven nyttar Hagahaugen    Bilete    Om oss    Kontakt oss

 
   
TERAPIBASSENGET

Utstyr
Om terapibassenget
Ordensreglar

     

Ordensreglar

ORDENSREGLAR FOR BADEANLEGGET
Ved Hagahaugen AS
 1. Før ein går inn i bassenget skal kroppen vaskast med såpe utan badedrakt på.
  Såpa må vera skylt av før ein går inn i bassenget.

 2. Bleieborn må nytta badebleier når dei oppheld seg i bassenget.

 3. Personar som har ein smittsam sjukdom, opne sår eller bandasje som ikkje er godkjend for bruk i vatn, kan ikkje bada. Fotpleie og barbering er ikkje tillete.

 4. Dyr kan ikkje takast med inn i bassenget.

 5. Det er forbode å ta med flasker eller andre knuselege gjenstandar inn i bassenget eller i garderobane.

 6. Ein får ikkje nytta tyggegummi i bassenget.

 7. Dei badande sjølve har ansvaret for sine eigendelar.

 8. Det er ikkje tillate å hoppa og stupa ut i bassenget. Likeeins er det ikkje tillete å dytte andre uti eller dukka nokon under. Instruktør kan gje løyve til hopp og stup på det djupaste område, dersom det er ein del av undervisninga.

 9. Symjebelte og liknande skal leggjast på plass etter bruk.

 10. Røyking og alkoholbruk er forbode i bassengområdet.  Rusa personar har ikkje tilgjenge.

 11. All bading på eige ansvar. Born under 16 år kun i fylgje med vaksen. Det er ikkje badevakt i bassenget.

 12. Tilgjenge til bassenget har berre dei som har løyst billett, gjester eller grupper som har særskild avtale.

 13. Ein skal ta omsyn til andre. Då unngår ein utrivnad og skader. Kvar badegjest har ansvar for at også dei andre skal trivast.

 14. Badande skal retta seg etter tilvising av badeansvarleg og/eller instruktør.

 15. Brot på desse reglane kan føra til bortvisning for kortare eller lengre tid.
      16. Fotografering ved badeanlegget er ikkje tillete.
 
      17. Me anbefaler alle som har langt hår til å ha håret oppsett når dei er i bassenget eller bruka badehette.
 
Voss 01.oktober 2021
_______________________
Stein Kvarekvål
Dagleg leiar

 

 
        Rediger