Velkomen    Terapibassenget    Utleige    Kven nyttar Hagahaugen    Bilete    Om oss    Kontakt oss

 
   
OM OSS

Styret

     

Styret

Hagahaugen AS er eit aksjeselskap med eige styre, 100% eigd av Voss Kommune.
 
Styret er samansett slik:
Stein Kvarekvål   som styreleiar
Magne Skjeldal   som styrenestleiar
Lilly Karin Helland som styremedlem
Nils Tveite  som fast møtande styrevaramedlem
 
Styreleiar Stein Kvarekvål fungerar som dagleg leiar.
 
Dagleg drift:
Driftsleiar Arne Midtun har ansvar for all teknisk drift av bygg og anlegg.
Kontor og servicemedarbeidar Silje Lønøy Lien har særansvar for betaling av rekningar m.v.
Kontor og servicemedarbeidar May Britt Johansen har særansvar for brannsikring.

 
        Rediger