Velkomen    Terapibassenget    Utleige    Kven nyttar Hagahaugen    Bilete    Om oss    Kontakt oss

 
   
OM OSS

Styret

     

Om oss

Hagahaugen som tidlegare var eit rehabiliteringssenter er no eit kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar for drift av eigedomen, bassengdrift og utleige av konferansesal. Store delar av bygget er utleigd til Voss herad.
Voss herad sine avdelingar på Hagahaugen er fysioterapiavdeling, dagavdeling og rehabilitering.

Hagahaugen rekonvalesentheim var navnet i 1959 då eldstedelen var nyoppført og hadde då Bergen trygdekontor som eigar.  I 1981 overtok Voss kommune eigarskapet. Terapibassenget var nyoppført i år 2000 og den nyaste sengefløyen på nedsida kom i 2007. Rehabilitering i regi av Helse Vest vart avslutta i 2010 då Hagahaugen tapte anbodsrunden. 

 
Hagahaugen i 2001

Basseng og fysioterapiavdeling under oppføring i 1999

 
        Rediger